Plazmanın Özellikleri

Plazma elektriksel olarak nötral durumda olmasına karşın elektriği iletir. Bazen gümüş ve bakıra göre yüz kat daha iyi elektriği iletir.

- Plazma içerisinde meydana gelen bir pertürbasyon plazmanın içerisinde elektromanyetik dalga hızı ile iletilir.
- Plazma elektriksel olarak nötral durumda olmasına karşın; elektriksel alan ve manyetik alanlarla etkileşir.
- Plazma fazında gerçekleşen kimyasal reaksiyonlar gaz fazına göre daha hızlı gerçekleşir.